Uddannelsesudvalget for Vagt og Sikkerhed

Formand for udvalget
Peter Jørgensen
Vagt- & Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning
 
Chefkonsulent
Søren Melcher
DI
  
Uddannelseschef 
Jonas Tradsborg 
Securitas A/S
 
Branch Manager
Finn Olsen
Loomis Danmark A/S
 
Adm. chef
Stine Månsson 
DI
 
HR-Konsulent 
Anja Roos
G4S Security Services A/S
 
Næstformand
Robert Andersen
Vagt- & Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning
 
Fællestillidsrepræsentant 
Jannick Pedersen
G4S Security Services A/S
 
Uddannelseskonsulent
Peter Høgsted Tinggård 
Fag og Arbejde
 
Vakant 
Fag og Arbejde