Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice

Teknisk Service Chef
Jan Geisle
KL
 
Formand for udvalget
Kaj Andersen
Faglig Fælles Forbund 
 
Chefkonsulent
Inge Steen Mikkelsen
DI
 
Direktør
Ole Nielsen
BL Danmarks Almene Boliger
 
Konsulent
Lars Schmidt
BL Danmarks Almene Boliger
 
Teknik- og driftschef
Jeanette Pagh Schüler
BL Danmarks Almene Boliger
 
Formand
Peter Johansen
Ejendoms- og Servicefunktionærernes Landssammenslutning
 
Faglig konsulent
Bettina Flittner 
Ejendoms- og Servicefunktionærernes Landssammenslutning
 
Faglig Sekretær
Torben Vangsgaard 
Serviceforbundet
 
Konsulent
Peter Høgsted Tinggård
Fag og Arbejde