Fællesudvalget for Serviceerhvervenes Uddannelser

Næstformand for Fællesudvalget
Kim Vormsby
Serviceforbundet
 
Formand for Fællesudvalget
Inge Steen Mikkelsen
DI 
 
Formand Sjælland
Pia Hansen
dofk
 
Konsulent
Sigrid Wilbeck
DI 
 
Afdelingschef
Carsten Holmer
Rengøring og Patientservice, Odense Universitetshospital
 
Chefkonsulent
Kristine Wiberg Plougsgaard
Kommunernes Landsforening
 
Teknik- og driftschef
Jeanette Pagh Schüler
BO-VEST
 
Sektorformand
Gina Liisborg
Fag og Arbejde
 
Sektorformand
Jan Nonboe
Fag og Arbejde
 
Teamleder/Uddannelseskonsulent
Kaj Andersen
Fagligt Fælles Forbund
 
Uddannelseskonsulent
Bettina Vejen Vig
Fagligt Fælles Forbund
 
Formand
Peter Jørgensen
Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning 
 
Konsulent
Per Johnny Nørregaard
DI 
 
Formand
Peter Johansen
Ejendoms- og Servicefunktionærernes Landssammenslutning