Fællesudvalget for Serviceerhvervenes Uddannelser

Formand for Fællesudvalget
Inge Steen Mikkelsen
DI
 
Næstformand
Finn Johnsen
Serviceforbundet
 
Chefkonsulent 
Søren Melcher
DI 
 
Formand Sjælland
Pia Hansen
dofk
 
Vakant
DI 
 
Servicechef
Dorte Baarup
Danske Regioner
 
Nina Olsen Fabius 
KL
 
Teknik- og driftschef
Jeanette Pagh Schüler
Danmarks Almene Boliger 
 
Sektorformand
Pia Heidi Nielsen
Fag og Arbejde
 
Sektornæstformand
Thomas Brücker
Fag og Arbejde
 
Teamleder/Uddannelseskonsulent
Kaj Andersen
Fagligt Fælles Forbund
 
Uddannelseskonsulent
Bettina Vejen Vig
Fagligt Fælles Forbund
 
Formand
Peter Jørgensen
Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning 
 
Formand
Peter Johansen
Ejendoms- og Servicefunktionærernes Landssammenslutning