Fællesudvalget for Serviceerhvervenes Uddannelser

Formand for Fællesudvalget
Inge Steen Mikkelsen
DI
 
Næstformand for Fællesudvalget 
Kim Vormsby
Serviceforbundet
 
Konsulent
Vakant
DI 
 
Formand Sjælland
Pia Hansen
dofk
 
Konsulent
Sigrid Wilbeck
DI 
 
Servicechef
Helle V. Bisgaard
Danske Regioner 
 
Chefkonsulent
Kristine Wiberg Plougsgaard
Kommunernes Landsforening
 
Teknik- og driftschef
Jeanette Pagh Schüler
Danmarks Almene Boliger 
 
Sektorformand
Pia Heidi Nielsen
Fag og Arbejde
 
Sektorformand
Jan Nonboe
Fag og Arbejde
 
Teamleder/Uddannelseskonsulent
Kaj Andersen
Fagligt Fælles Forbund
 
Uddannelseskonsulent
Bettina Vejen Vig
Fagligt Fælles Forbund
 
Formand
Peter Jørgensen
Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning 
 
Formand
Peter Johansen
Ejendoms- og Servicefunktionærernes Landssammenslutning