Elever over 25 år

Tandteknikeruddannelsen giver dig viden og færdigheder inden for følgende kompetencer:

  • Fremstilling og reparation af aftagelig og fast protetik, tandreguleringsapparater, immediatproteser og gingivalt understøttede partielle proteser.
  • Fremstilling af støbte stel, herunder også ved brug af CAD/CAM og helproteser inkl. bidfunktion, herunder balanceret artikulation.
  • Enkle kroner og indlæg i guld, fuldkeramik og metalkeramik, herunder også ved brug af CAD/CAM.
  • Metalkeramikbroer, attachments kombinationsarbejde, fast og aftagelig protetik og suprastrukturer på implantater, herunder også ved brug af CAD/CAM.
  • Anatomi, morfologi, protetik og teknologi inden for det tandtekniske område.
  • Farvelære herunder brug af CAD, patient/kundehåndtering, aftrykstagning, hygiejne samt behandlingsplanlægning.
  • Direktiv for medicinsk udstyr efter mål.

Uddannelsen kan gennemføres som eux-forløb.


Adgangskrav

Kravet for at blive optaget på en erhvervsuddannelse, som gælder både unge og voksne, er at du har mindst 02 i dansk og matematik fra folkeskolens afgangseksamen.

Kravet fraviges, hvis du har en uddannelsesaftale med en virksomhed.


Varighed

Uddannelsen varer op til max 3 år. Gennemfører du uddannelsen som eux-forløb er varigheden max. 4 år.

Nedenfor ser du en vejledendestruktur for gennemførelse af uddannelsen til laboratorietandtekniker.

Evt. GF 2

Hovedforløb

 Skole

Max.

20 uger

Skole

15 uger

Praktik

Skole

15 uger

Praktik

Skole

15 uger

Praktik

Skole

18 uger

 

Du kan læse mere om uddannelsen ved at klikke på nedenstående link:

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til Tandtekniker april 2020

Uddannelsesordning august 2020

 
Erhvervsuddannelse for voksne er rettet mod dig på 25 år og derover. Den giver mulighed for et målrettet uddannelsesforløb, hvor du opnår kompetence på erhvervsuddannelsesniveau. Der findes 3 varianter.

Uddannelsens sammensætning, længde og indhold er afhængig af din erfaring fra tidligere arbejde og uddannelse. Det er altså det, du har med i bagagen, der afgør, hvordan uddannelsesforløbet konkret bliver tilrettelagt, og hvor lang tid forløbet varer.

Det er erhvervsskolen, der gennemfører en afklaring af dine kompetencer – Realkompetencevurdering (RKV).

Læs mere om euv på ministeriets hjemmeside:

http://uvm.dk/erhvervsuddannelser/uddannelser/euv