Elever under 25 år

Tandteknikeruddannelsen giver dig viden og færdigheder inden for følgende kompetencer:

  • Fremstilling og reparation af aftagelig og fast protetik, tandreguleringsapparater, immediatproteser og gingivalt understøttede partielle proteser. 
  • Fremstilling af støbte stel, herunder også ved brug af CAD/CAM og helproteser inkl. bidfunktion, herunder balanceret artikulation. 
  • Enkle kroner og indlæg i guld, fuldkeramik og metalkeramik, herunder også ved brug af CAD/CAM. 
  • Metalkeramikbroer, attachments kombinationsarbejde, fast og aftagelig protetik og suprastrukturer på implantater, herunder også ved brug af CAD/CAM. 
  • Anatomi, morfologi, protetik og teknologi inden for det tandtekniske område. 
  • Farvelære herunder brug af CAD, patient/kundehåndtering, aftrykstagning, hygiejne samt behandlingsplanlægning. 
  • Direktiv for medicinsk udstyr efter mål.

Uddannelsen kan gennemføres som eux-forløb.


Adgangskrav

Kravet for at blive optaget på en erhvervsuddannelse, som gælder både unge og voksne, er at du har mindst 02 i dansk og matematik fra folkeskolens afgangseksamen.

Kravet fraviges, hvis du har en uddannelsesaftale med en virksomhed.


Varighed

Uddannelsen varer optil 4 år og 6 måneder, inkl. grundforløb.  Gennemfører du uddannelsen som eux-forløb er varigheden 5 år.

Nedenfor ser du en vejledende struktur for gennemførelse af uddannelsen til laboratorietandtekniker.

Grundforløb

 

GF 1, Skole 20 uger

 

GF 2, Skole 20 uger

 

Hovedforløb

 

Skole

20 uger

 

Praktik

 

Skole

20 uger

 

Praktik

 

Skole

20 uger

 

Praktik

 

Skole

10 uger


Du kan læse mere om uddannelsen ved at klikke på nedenstående link:

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelse til Tandtekniker pr. 1. august 2020

Uddannelsesordning Tandteknik pr. 1. august 2020