Tandtekniker

Her i venstremenuen finder du links til praktiske oplysninger vedr. uddannelsen til Laboratorietandtekniker, bl.a. en kort beskrivelse af uddannelsen og lovgivningen bag, kriterier, skema og blanketter i forbindelse med godkendelse af praktikpladser, lister over skoler og praktikvirksomheder som er godkendt til at afholde uddannelsen samt statistik over uddannede tandteknikere.

Få et hurtigt overblik over erhvervsuddannelsen til laboratorietandtekniker bl.a. adgangskrav, mål, struktur og indhold.
Faktablade

Faktablad til elev

Faktablad til virksomhed


Grafisk overblik over de forskellige typer af erhvervsuddannelser og deres opbygning

Grafisk overblik af erhvervsuddannelser


Fag i uddannelsen til Laboratorietandtekniker

Fag i uddannelsen


Tillæg til uddannelsesbeviser på dansk og engelsk

http://certsupp.uds.dk/