Overenskomst

Gældende overenskomster for sikkerhedsvagter

 

Brancheoverenskomst for vagtselskaber 2017 -2020