Elever under 25 år

Sikkerhedsvagtuddannelsen giver dig viden og færdigheden inden for følgende kompetencer:

  • Professionel overvågning af mennesker, så liv eller velfærd ikke trues.
  • Professionel overvågning og beskyttelse af virksomheder og deres værdier.
  • Observation og forebyggelse af brand, tyveri, hærværk og energispild i og omkring bygninger.
  • Professionel sikkerhedsrelateret vejledning og servicering af kunder, publikum, gæster m.fl.

Adgangskrav

Kravet for at blive optaget på en erhvervsuddannelse, som gælder både unge og voksne, er at du har mindst 02 i dansk og matematik fra folkeskolens afgangseksamen. Kravet fraviges, hvis du har en uddannelsesaftale med en virksomhed.

Varighed

Uddannelsen varer fra 2 år til 1 år og 6 mdr. inkl. grundforløb

Grundforløb

GF 1, Skole 20 uger

GF 2, Skole 20 uger

 

Hovedforløbet

 Praktik Skole
8 uger
Praktik Skole
8 uger
Praktik Skole
8 uger

Du kan læse mere om erhvervsuddannelsen til sikkerhedsvagt på nedenstående link:

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til Sikkerhedsvagt, 1. august 2020

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen Sikkerhedsvagt gældende juli 2016

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen Sikkerhedsvagt, gældende 1. august 2018

Uddannelsesordning Sikkerhedsvagt 15.7.2016

Uddannelsesordning sikkerhedsvagt 1.8.2018