Elever over 25 år

Sikkerhedsvagtuddannelsen giver dig viden og færdigheden inden for følgende kompetencer:

  • Professionel overvågning af mennesker, så liv eller velfærd ikke trues.
  • Professionel overvågning og beskyttelse af virksomheder og deres værdier.
  • Observation og forebyggelse af brand, tyveri, hærværk og energispild i og omkring bygninger.
  • Professionel sikkerhedsrelateret vejledning og servicering af kunder, publikum, gæster m.fl.

Adgangskrav

Kravet for at blive optaget på en erhvervsuddannelse, som gælder både unge og voksne, er at du har mindst 02 i dansk og matematik fra folkeskolens afgangseksamen.

Kravet fraviges, hvis du har en uddannelsesaftale med en virksomhed.

Varighed

Uddannelsen varer uddannelsens speciale (hovedforløb) max 11 måneder, heraf 21 uger på skole.

EVT. GF 2  Hovedforløb
Skole max
20 uger
Skole7 uger Praktik Skole7 uger Praktik Skole7 uger

Du kan læse mere om erhvervsuddannelsen til sikkerhedsvagt på nedenstående link:

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til Sikkerhedsvagt, 1. august 2020

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til Sikkerhedsvagt, juli 2016

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til Sikkerhedsvagt, 1. august 2018

Uddannelsesordning Sikkerhedsvagt pr. 15. juli 2016

Uddannelsesordning Sikkerhedsvagt pr. 1. august 2018

Erhvervsuddannelse for voksne er rettet mod dig på 25 år og derover. Den giver mulighed for et målrettet uddannelsesforløb, hvor du opnår kompetence på erhvervsuddannelsesniveau. Der findes 3 varianter.

Uddannelsens sammensætning, længde og indhold er afhængig af din erfaring fra tidligere arbejde og uddannelse. Det er altså det, du har med i bagagen, der afgør, hvordan uddannelsesforløbet konkret bliver tilrettelagt, og hvor lang tid forløbet varer.

Det er erhvervsskolen, der gennemfører en afklaring af dine kompetencer – Realkompetencevurdering (RKV).

Læs mere om euv på ministeriets hjemmeside:

http://uvm.dk/erhvervsuddannelser/uddannelser/euv