Sikkerhedsvagt

Her i venstremenuen finder du links til praktiske oplysninger vedr. uddannelsen til Sikkerhedsvagt, bl.a. en kort beskrivelse af uddannelsen og lovgivningen bag, kriterier, skema og blanketter i forbindelse med godkendelse af praktikpladser, lister over skoler og praktikvirksomheder som er godkendte til at afholde uddannelsen samt statistik over uddannede sikkerhedsvagter.

Få et hurtigt overblik over erhvervsuddannelsen til sikkerhedsvagt bl.a. adgangskrav, mål, struktur og indhold


Faktablade

Faktablad EUD – Sikkerhedsvagt, elever

Faktablad EUD – Sikkerhedsvagt, virksomhed

 


Grafisk overblik over de forskellige typer af erhvervsuddannelser og deres opbygning

Grafisk overblik af erhvervsuddannelser


Tillæg til uddannelsesbeviser på dansk og engelsk

http://certsupp.uds.dk/