Elever over 25 år

Elever over 25 år

Serviceassistentuddannelsen giver dig viden og færdigheden inden for følgende kompetencer:

  • Planlægge, udføre og vurdere professionel erhvervsrengøring, der sikrer en god hygiejne og et godt indeklima med respekt for brugerne. (Trin 1 – rengøringstekniker)
  • Bistå relevante faggrupper på hospitaler, plejehjem og andre institutioner med bruger relaterede opgaver. (trin 2 – specialet hospitalsservice)
  • Varetage enkle kontorfunktioner og mødeservice i privat og offentlige virksomheder. (Trin 2 – specialet virksomhedsservice)
  • Tilberede og anrette lettere retter. (Begge specialer)

Adgangskrav

Kravet for at blive optaget på en erhvervsuddannelse, som gælder både unge og voksne, er at du har mindst 02 i dansk og matematik fra folkeskolens afgangseksamen.

Kravet fraviges, hvis du har en uddannelsesaftale med en virksomhed.


Varighed

Uddannelsens hovedforløb varer max 1 år

Trin 1 Rengøringstekniker 6 mdr. – 11 uger skole

trin 2 Serviceassistent 6 mdr. – 11 uger skole

Nedenfor ser du en vejledende struktur for gennemførsel af uddannelsen til serviceassistent

Trin 1 Rengøringstekniker

Trin 2 Serviceassistent

Skole 5 uger

Praktik

Skole 6 uger

Praktik

Skole 6 uger

Praktik

Skole 6 uger

 

Du kan læse mere om erhvervsuddannelsen til serviceassistent på nedenstående link:

Bekendtgørelsen om erhvervsuddannelsen til Serviceassistent, gældende den 1. august 2019

Uddannelsesordning Serviceassistent, gældende den 1. august 2019

 

Du kan se en video om uddannelsen her: Serviceassistent

 

Erhvervsuddannelse for voksne er rettet mod dig på 25 år og derover. Den giver mulighed for et målrettet uddannelsesforløb, hvor du opnår kompetence på erhvervsuddannelsesniveau. Der findes 3 varianter.

Uddannelsens sammensætning, længde og indhold er afhængig af din erfaring fra tidligere arbejde og uddannelse. Det er altså det, du har med i bagagen, der afgør, hvordan uddannelsesforløbet konkret bliver tilrettelagt, og hvor lang tid forløbet varer.

Det er erhvervsskolen, der gennemfører en afklaring af dine kompetencer – Realkompetencevurdering (RKV).

Læs mere om euv på ministeriets hjemmeside:

http://uvm.dk/erhvervsuddannelser/uddannelser/euv