Elever over 25 år

Elever over 25 år

Serviceassistentuddannelsen giver dig viden og færdigheden inden for følgende kompetencer:

  • Planlægge, udføre og vurdere professionel erhvervsrengøring, der sikrer en god hygiejne og et godt indeklima med respekt for brugerne. (Trin 1 – rengøringstekniker)
  • Bistå relevante faggrupper på hospitaler, plejehjem og andre institutioner med bruger relaterede opgaver. (trin 2 – specialet hospitalsservice)
  • Varetage enkle kontorfunktioner og mødeservice i privat og offentlige virksomheder. (Trin 2 – specialet virksomhedsservice)
  • Tilberede og anrette lettere retter. (Begge specialer)

Adgangskrav

Kravet for at blive optaget på en erhvervsuddannelse, som gælder både unge og voksne, er at du har mindst 02 i dansk og matematik fra folkeskolens afgangseksamen.

Kravet fraviges, hvis du har en uddannelsesaftale med en virksomhed.


Varighed

Uddannelsens hovedforløb varer max 1 år

Trin 1 Rengøringstekniker 6 mdr. – 11 uger skole

trin 2 Serviceassistent 6 mdr. – 11 uger skole

Nedenfor ser du en vejledende struktur for gennemførsel af uddannelsen til serviceassistent

Trin 1 Rengøringstekniker

Trin 2 Serviceassistent

Skole 5 uger

Praktik

Skole 6 uger

Praktik

Skole 6 uger

Praktik

Skole 6 uger

 

Du kan læse mere om erhvervsuddannelsen til serviceassistent på nedenstående link:

Bekendtgørelsen om erhvervsuddannelsen til Serviceassistent, gældende den 1. august 2020

Bekendtgørelsen om erhvervsuddannelsen til Serviceassistent, gældende den 1. august 2019

Uddannelsesordning Serviceassistent, gældende den 1. august 2019

 

Du kan se en video om uddannelsen her: Serviceassistent

 

Erhvervsuddannelse for voksne er rettet mod dig på 25 år og derover. Den giver mulighed for et målrettet uddannelsesforløb, hvor du opnår kompetence på erhvervsuddannelsesniveau. Der findes 3 varianter.

Uddannelsens sammensætning, længde og indhold er afhængig af din erfaring fra tidligere arbejde og uddannelse. Det er altså det, du har med i bagagen, der afgør, hvordan uddannelsesforløbet konkret bliver tilrettelagt, og hvor lang tid forløbet varer.

Det er erhvervsskolen, der gennemfører en afklaring af dine kompetencer – Realkompetencevurdering (RKV).

Læs mere om euv på ministeriets hjemmeside:

http://uvm.dk/erhvervsuddannelser/uddannelser/euv