Serviceassistent

Her i venstremenuen finder du links til praktiske oplysninger vedr. uddannelsen til Serviceassistent, bl.a. en kort beskrivelse af uddannelsen og lovgivningen bag,
kriterier, skema og blanketter i forbindelse med godkendelse af praktikpladser, lister over skoler og praktikvirksomheder som er godkendte til at afholde uddannelsen samt statistik over uddannede serviceassistenter

 

Videreuddannelse

Akademiuddannelse i hygiejne og rengøringsteknik

Se her:

http://www.easj.dk/hygiejne-og-rengoringsteknik/

Akademiuddannelsen generelt

AU i Hygiejne og rengøringsteknik.rev

 

Få et hurtigt overblik over erhvervsuddannelsen til serviceassistent bl.a. adgangskrav, mål, struktur og indhold.

Fakta blad EUD – serviceassistentuddannelsen

 

Foldere

Sådan bliver du erhvervsuddannet Serviceassistent og Rengøringstekniker 2016, 3F

Elevguide 2016, 3F