Serviceassistent

Her i venstremenuen finder du links til praktiske oplysninger vedr. uddannelsen til Serviceassistent, bl.a. en kort beskrivelse af uddannelsen og lovgivningen bag,
kriterier, skema og blanketter i forbindelse med godkendelse af praktikpladser, lister over skoler og praktikvirksomheder som er godkendte til at afholde uddannelsen samt statistik over uddannede serviceassistenter

 

Videreuddannelse

Akademiuddannelse i hygiejne og rengøringsteknik

Se her:

http://www.easj.dk/hygiejne-og-rengoringsteknik/

Akademiuddannelsen generelt

AU i Hygiejne og rengøringsteknik.rev

 

Få et hurtigt overblik over erhvervsuddannelsen til serviceassistent bl.a. adgangskrav, mål, struktur og indhold.


Faktablade

Faktablad til Virksomheder

Faktablad til elever


Fag i uddannelsen til Serviceassistentuddannelsen

Fag i uddannelsen


Grafisk overblik over de forskellige typer af erhvervsuddannelser og deres opbygning

Grafisk overblik af erhvervsuddannelser


Foldere

Sådan bliver du erhvervsuddannet Serviceassistent og Rengøringstekniker, 2018, 3F

Elevguide, 2018 3F


Tillæg til uddannelsesbeviser på dansk og engelsk

http://certsupp.uds.dk/