Elever over 25 år

Ejendomsserviceteknikeruddannelsen giver dig viden og færdigheder inden for følgende kompetencer:

  • Håndværks-, sikkerheds- og servicemæssige ydelser ved servicering af bolig-, erhvervs- og institutionsejendomme, herunder legepladser, offentlige bygninger samt sportsanlæg mv.
  • Kommunikation og serviceydelser, der kan have social karakter over for brugere eller beboere, der omfatter alle befolkningsgrupper
  • Energioptimering og miljøbevidst drift af bygninger, herunder anvendelse af it-baseret udstyr, programmer og materialer til optimal drift af varme- og ventilationssystemer.
  • Vedligeholdelse af bygninger med tilhørende indendørs og udendørs anlæg, udstyr, faciliteter og arealer samt anvendelse af relevante materialer i forbindelse med opgaverne.
  • Indkøb af maskiner og udstyr samt betjening og vedligeholdelse af disse.
  • Målrettet vejledning af forskellige brugere og beboere i rettigheder og pligter ved anvendelse af bygninger og deres faciliteter, ved kontakt til kommuner, institutioner og boligorganisationer samt ved varetagelse af bygningernes sikkerhed
  • Administrative og ledelsesmæssige opgaver, herunder arbejdsplanlægning, planlægning af personaleressourcer inden for området, rekvirering og tilsyn med eksterne håndværkere, budgettering o. lign. 

Uddannelsen udbydes med talentspor.

Adgangskrav

Kravet for at blive optaget på en erhvervsuddannelse, som gælder både unge og voksne, er at du har mindst 02 i dansk og matematik fra folkeskolens afgangseksamen.

Kravet fraviges, hvis du har en uddannelsesaftale med en virksomhed.

Varighed

Uddannelsen varer max 2 år og 6 måneder

Nedenfor ser du en vejledendestruktur for gennemførelse af uddannelsen til ejendomsservicetekniker.

Evt. GF 2   Hovedforløb
Skole Max. 20 uger   Praktik  Skole
6 uger
 Praktik  Skole
6 uger
 Praktik  Skole
5 uger
 Praktik  Skole
5 uger

Du kan læse mere om uddannelsen ved at klikke på nedenstående link:

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til ejendomsservice, gældende den 1. juli 2017

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til ejendomsservice, gældende den 1. august 2018

Uddannelsesordning, gældende fra 1. juli 2017

Uddannelsesordning ejendomsservice pr. 1.august 2018

www.ejendomsservicetekniker.dk

Erhvervsuddannelse for voksne er rettet mod dig på 25 år og derover. Den giver mulighed for et målrettet uddannelsesforløb, hvor du opnår kompetence på erhvervsuddannelsesniveau. Der findes 3 varianter.

Uddannelsens sammensætning, længde og indhold er afhængig af din erfaring fra tidligere arbejde og uddannelse. Det er altså det, du har med i bagagen, der afgør, hvordan uddannelsesforløbet konkret bliver tilrettelagt, og hvor lang tid forløbet varer.

Det er erhvervsskolen, der gennemfører en afklaring af dine kompetencer – Realkompetencevurdering (RKV).

Læs mere om euv på ministeriets hjemmeside:

http://uvm.dk/erhvervsuddannelser/uddannelser/euv

 

Meritvurdering

I meritskemaet kan du se, hvilke krav, der stilles for at blive optaget på ejendomsserviceteknikeruddannelsen og hvilke uddannelser – både AMU og erhvervsuddannelser – samt hvilken erhvervserfaring, der kan give dig merit og dermed kortere uddannelsestid.

Du kan forvente, at du må udfylde et tilsvarende meritskema, når du henvender dig på en skole, da skolerne ofte har deres eget meritskema.

 

Meritvurderingsskema pr. 1. august 2018