Ejendomsservicetekniker

Her i venstremenuen finder du links til praktiske oplysninger vedr. uddannelsen til Ejendomsservicetekniker, bl.a. en kort beskrivelse af uddannelsen og lovgivningen bag, kriterier, skema og blanketter i forbindelse med godkendelse af praktikpladser, lister over skoler og praktikvirksomheder som er godkendte til at afholde uddannelsen samt statistik over uddannede ejendomsserviceteknikere.

Er du skuemester, er der en speciel side for dig med skuemesterliste og planlagte svendeprøver.

Få et hurtigt overblik over erhvervsuddannelsen til ejendomsservice bl.a. adgangskrav, mål, struktur og indhold

Se vores nye film “bliv ejendomsservicetekniker” – del den gerne!

Bliv ejendomsservicetekniker – film

Bliv ejendomsservicetekniker – film

Bliv ejendomsservicetekniker – film


Videreuddannelse for ejendomsserviceteknikere

Det er muligt at søge videreuddannelse, når du er blevet uddannet som ejendomsservicetekniker.

Jf. Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, bilag 1 giver ejendomsserviceteknikeruddannelsen adgang til følgende uddannelser:

Erhvervsakademiuddannelser:

  • Byggekoordinator (AP Graduate in construction and business, Construction Coordinator)
  • Energiteknolog (AP Graduate in Energy Technology)

Professionsbacheloruddannelser:

  • Bygningskonstruktør, professionsbachelor i bygningskonstruktion (Bachelor of Architectural Technology and Construction Management)

Selvstændig overbygningsuddannelser (professionsuddannelser):

Professionsbachelor I energimanagement (Bachelor of Energy Management)

Adgang via erhvervsakademiuddannelse Energiteknolog (nævnt ovenfor under ”Erhvervsakademiuddannelser”)

Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship

Adgang via erhvervsakademiuddannelse Byggekoordinator (nævnt ovenfor under ”Erhvervsakademiuddannelser”)


Faktablade

Faktablad til elever

Faktablad virksomhed

 

Grafisk overblik over de forskellige typer af erhvervsuddannelser og deres opbygning

Grafisk overblik af erhvervsuddannelser

 

Fag i uddannelsen til ejendomsservicetekniker

Fag i uddannelse – 1/8-2015

Fag i uddannelse – 1/7-2017

 

Tillæg til uddannelsesbeviser på dansk og engelsk

http://certsupp.uds.dk/

 

 

Ejendomsserviceteknikerelev i 3F

 

Film om ejendomsserviceteknikeruddannelsen fra Next Uddannelse København

Ejendomsserviceteknikerfilm

 

Film om ejendomsserviceteknikeruddannelsen fra AMU Nordjylland

 

Film om ejendomsserviceteknikeruddannelsen – vær tålmodig, da den tager lidt inden den er klar

Film om ejendomsservicetekniker

Film fra Odense Kommune

Om at være ejendomsserviceteknikerelev i Odense Kommune