Rengøring

I området rengøringsservice finder du uddannelser inden for service og synlig rengøring, rengøringshygiejne, hospitals- og institutionshygiejne, rengøringsmidler, redskaber og maskiner til rengøring m.m.

Fælles kompetencebeskrivelse

2679 Rengøringsservice


Uddannelsesguiden

uddannelsesguiden.dk kan du finde oplysninger om AMU rengøringsuddannelserne.

 

Jobområder – uddannelsestilbud

Rengøring Brush-up, 2019

Rengøring i fødevarevirksomheder, 2019

Rengøring i industri og skadeservice, 2019

Rengøring i private hjem, 2019

Rengøring og dansk for indvandrere, 2019

Rengøring på dag- og døgninstitutioner, 2019

Rengøring på hospitaler, 2019

Rengøring på hotel- og konferencecentre, 2019

Rengøring på kontor, 2019

Rengøring på skoler, 2019

Svanemærket rengøirng

 


Integrationsgrunduddannelse (IGU)

3F har i samarbejde med ISS og TEC Gladsaxe udviklet et IGU-forløb målrettet rengøringsservice, og forløbet beskrives i denne IGU-folder. IGU står for integrationsgrunduddannelse, som er et af de konkrete resultater af trepartsaftalen fra marts 2016, der har til formål at forbedre integrationen af flygtninge og familiesammenførte på arbejdsmarkedet. Muligheden for at udbyde og gennemføre IGU-forløb inden for forskellige brancher vil blive evalueret om 3 år.

IGU folder ISS, 3F og TEC