Rengøring

I området rengøringsservice finder du uddannelser inden for service og synlig rengøring, rengøringshygiejne, hospitals- og institutionshygiejne, rengøringsmidler, redskaber og maskiner til rengøring m.m.

Fælles kompetencebeskrivelse

2679 Rengøringsservice


Uddannelsesguiden

uddannelsesguiden.dk kan du finde oplysninger om AMU rengøringsuddannelserne.

 

Jobområder – uddannelsestilbud

Rengøring i fødevarevirksomheder, 2017

Rengøring i industri og skadeservice, 2017

Rengøring i private hjem, 2017

Rengøring og dansk for indvandrere, 2017

Rengøring på dag- og døgninstitutioner, 2017

Rengøring på hospitaler, 2017

Rengøring på hotel- og konferencecentre, 2017

Rengøring på kontor, 2017

Rengøring på skoler, 2017

Rengøring Brush-up, 2017

Svanemærket rengøring, 2017

 

På vej mod faglært

På vej mod faglært inden for rengøring, 2017

 


Integrationsgrunduddannelse (IGU)

3F har i samarbejde med ISS og TEC Gladsaxe udviklet et IGU-forløb målrettet rengøringsservice, og forløbet beskrives i denne IGU-folder. IGU står for integrationsgrunduddannelse, som er et af de konkrete resultater af trepartsaftalen fra marts 2016, der har til formål at forbedre integrationen af flygtninge og familiesammenførte på arbejdsmarkedet. Muligheden for at udbyde og gennemføre IGU-forløb inden for forskellige brancher vil blive evalueret om 3 år.

IGU folder ISS, 3F og TEC