Statistik

FKB 2636 Ejendomsservice 2017 – 2019 (3. kvt. 2019)

AMU stat ejendom